ร่วมพิธีเททองหล่อพระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช