อาหารเป็นพิษจากเชื้อคลอสติเดียม (Clostidium botulinum)

อาหารเป็นพิษจากเชื้อคลอสติเดียม (Clostidium botulinum)

       คลอสติเดียม เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบในอาหารกระป๋อง และอาหารหมักดอง เชื้อจะปล่อยพิษออกมา ทำให้เกิดอาการหลังได้รับพิษ 8-26 ชั่วโมง เป็นภาวะที่พบไม่บ่อยนัก

 

อาการ

       มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน ปากแห้ง คอแห้ง เจ็บในลำคอ ปวดบิดในท้อง ท้องเดิน

       ในรายที่เป็นมาก พิษของมันจะทำลายระบบประสาท ทำให้ตาเห็นภาพซ้อน กลืนน้ำลายไม่ได้ น้ำลายฟูมปาก พูดอ้อแอ้ อ่อนแรง และหายใจไม่ได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อช่วยหายใจเป็นอัมพาต และอาจตายภายใน 24 ชั่วโมง

 

การรักษา

       หากสงสัยควรรีบส่งโรงพยาบาล ถ้าฉีดเซรุ่มแก้พิษได้ทันจะเป็นผลดีต่อผู้ป่วยอย่างมาก ช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้

 

การป้องกัน

เพื่อป้องกันมิให้กินถูกพิษของคลอสติเดียมจากการรับประทานอาหารกระป๋อง ควรปฏิบัติ

  1. ตรวจดูสภาพภายนอก เช่น วันเดือปีที่ผลิตและหมดอายุ กระป๋องบุบบี้ มีสนิม หรือหากฝากระป๋องยุบหรือปิดไม่สนิทก็ไม่ควรซื้อ

  2. หากเปิดกระป๋องแล้วมีกลิ่นเหม็น ก็ไม่ควรรับประทาน

  3. อาหารกระป๋องหรือหมักดองควรต้มให้เดือดนานอย่างน้อย 10 นาที ก่อนรับประทาน