เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan)

เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan)

เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ ซีทีสแกน เป็นการใช้รังสีเอ็กซ์มาใช้ในการวินิจฉัยความผิดปกติของร่างกาย แต่ภาพที่ได้จะมีความละเอียดกว่าการเอ็กซเรย์ธรรมดา เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย ซึงเป็นผลดีต่อการรักษาโรคอย่างแน่นอน ซึ่งการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆได้ทุกระบบของร่างกาย ดังนี้

  • โรคในสมอง เช่น ภาวะเลือดออกในสมอง เส้นเลือดในสมองทั้งอุดตันและเส้นเลือดแตก การติดเชื้อหรืออักเสบของเนื้อเยื่อ เนื้องอก มะเร็ง กระดูกแตกร้าว เป็นต้น

  • โรคบริเวณทรวงอก เช่น ภาวะติดเชื้อหรืออักเสบของเนื้อเยื่อ เส้นเลือดปอด เส้นเลือดแดงใหญ่ เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ การทำงานของหัวใจ ลิ้นหัวใจ ความจุของปอด ปริมาณน้ำในปอด เป็นต้น

  • โรคบริเวณช่องท้อง เช่น ดูความผิดปกติของไขมันพอกตับ ลำไส้ตีบตัน หรือมีรู ไส้ติ่งอักเสบ ถุงน้ำดี การทำงานของไต นิ่วในไต นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ก้อนในมดลูก การอักเสบติดเชื้อในทุกอวัยวะ ภาวะกระดูกแตกร้าวต่าง ๆ เป็นต้น

  • โรคกระดูกต่าง ๆ เช่น ทั้งร้าว แตก กดทับ ผิดรูป รวมถึงภาวะ วัณโรคกระดูก หรือมะเร็งกระดูกได้ เป็นต้น

  • โรคหลอดเลือด เช่น หลอดเลือดดำ ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า โดยสามารถดูได้ว่า หลอดเลือดมีความผิดปกติหรือไม่ มีการอักเสบหรือไม่ เป็นต้น

 

การเตรียมตัวในการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

  • หากตั้งครรภ์จะต้องแจ้งให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทราบเสมอ อาจพิจารณาเปลี่ยนวิธีการตรวจ เพราะการตรวจนี้มีผลต่อทารกในครรภ์

  • แจ้งประวัติโรคประจำตัว และการแพ้ยาแพ้อาหารตามความเป็นจริง

  • หากต้องฉีดสารทึบรังสีจะต้องงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

  • ถอดเครื่องประดับออก เพราะอาจจะขัดจวางการแปลผลการตรวจได้ โดยเฉพาะเครื่องประดับที่อยู่ในตำแหน่งที่ตรวจ