อาหารเป็นพิษ (Food Poisoning)

อาหารเป็นพิษ (Food Poisoning)

         อาหารเป็นพิษ มีสาเหตุจากการรับประทานอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อน อาจเป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อโรค หรือสารเคมี (เช่น ตะกั่ว ยาฆ่าแมลง) หรือพิษพืช (เช่น เห็ดพิษ กลอย) ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ อาหารเป็นพิษที่เกิดจากการติดเชื้อ

        มักจะพบว่าในหมู่คนที่กินอาหารร่วมกัน จะมีอาการพร้อมกันหลายคน ซึ่งอาจมีอาการมากน้อยแตกต่างกันไป แล้วแต่บุคคลและปริมาณที่กิน

        ผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดท้อง อาเจียน ถ่ายเป็นน้ำบ่อยครั้ง ถ้าเป็นรุนแรง อาจทำให้มีภาวะขาดน้ำเป็นอันตรายได้

หากเกิดจากสารเคมีหรือพิษพืชบางชนิด อาจทำให้เกิดพิษต่อระบบประสาท เช่น ชัก หมดสติ รูม่านตาหดเล็ก เป็นต้น อาจร้ายแรงถึงตายได้

 

การรักษา

  1. ให้การรักษาแบบอาการท้องเสียทั่ว ๆ ไป

  2. หากสงสัยว่าสาเหตุมาจากสารพิษ เเพทย์อาจพิจารณาล้างท้องและให้ยาต้านพิษ

  3. หากเกิดจากการรับประทานเห็ดพิษ ซึ่งมีอยู่หลายชนิด เเพทย์จะเป็นผู้พิจารณารักษาตามความรุนแรง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888