การส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (ERCP)

การส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน : ENDOSCOPIC    RETROGRADE     CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY  ( E.R.C.P.)

 

เป็นการใช้กล้องส่องเข้าไปทางปาก   ผ่านหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร  และลำไส้เล็กส่วนต้นจนถึงท่อเปิดของน้ำดีในลำไส้เล็กแล้วฉีดสารทึบแสงและถ่ายภาพเอกซเรย์ไว้ เพื่อ ตรวจหาความผิดปกติของท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน รวมทั้งรักษาการอุดตันของท่อทางเดินน้ำดีหรือท่อตับอ่อน โดยใส่ท่อระบายน้ำดีคาไว้

กรณีที่มีนิ่วในท่อทางเดินน้ำดี สามารถทำการคล้องหรือขบนิ่วออกได้ ถ้ามีนิ่วทั้งในถุงน้ำดีและในท่อทางเดินน้ำดี หลังการส่องกล้องคล้องหรือขบนิ่วในท่อทางเดินน้ำดีแล้วคุณจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด เพื่อเอาถุงน้ำดีออกด้วย

 

การส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) สามารถวินิจฉัยหรือรักษาโรคต่างๆ ได้ดังนี้

  • ดีซ่าน

  • นิ่วในท่อทางเดินน้ำดี

  • ท่อทางเดินน้ำดีหรือท่อตับอ่อนอุดตัน

  • เนื้องอกของท่อทางเดินน้ำดีหรือตับอ่อน

  • ตับอ่อนอักเสบจากนิ่วในท่อทางเดินน้ำดี

  • เพื่อการวินิจฉัยก่อนการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888