โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี (รายการออนไลน์)
[email protected] 039-319-888 25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

! โปรโมชั่นจากBDMS


Preventive Cancer Package

4500

(เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป)

Preventive Heart Package

4500

(เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ(ชาย)


Exclusive Male

20900

เหมาะสำหรับทั้งชาย
อายุมากกว่า 50 ปี

Supreme Male

25600

เหมาะสำหรับทั้งชาย
อายุมากกว่า 60 ปี

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย)

2750

** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ
(Personal Report Book)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ(ชายและหญิง)


Standard Male&Female

1990

เหมาะสำหรับทั้งชายและหญิง
อายุน้อยกว่า 35 ปี

Advance Male&Female

5200

เหมาะสำหรับทั้งชายและหญิง
อายุมากกว่า 35 ปี

Exclusive Male & Female

19600

เหมาะสำหรับทั้งชายและหญิง
อายุมากกว่า 50 ปี

Supreme Mele&Female

24200

เหมาะสำหรับทั้งชายและหญิง
อายุมากกว่า 60 ปี

Premium Male&Female

7900

เหมาะสำหรับทั้งชายหญิง
อายุมากกว่า 45 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ(หญิง)


Premium Female

14300

เหมาะสำหรับผู้หญิง
อายุมากกว่า 45 ปี

Exclusive Female

18450

เหมาะสำหรับผู้หญิง
อายุมากกว่า 50 ปี

Supreme Female

27500

เหมาะสำหรับผู้หญิง
อายุมากกว่า 60 ปี

Standard Female

3690

เหมาะสำหรับหญิง
อายุน้อยกว่า 35 ปี

Advance Female

8700

เหมาะสำหรับหญิง
อายุมากกว่า 35 ปี

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (หญิง)

3600

** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ
(Personal Report Book)

วัคซีน


โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

อุปกรณ์ทางการแพทย์


Antigen Test Kit

ซื้อชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19