"ความผิดปกติที่ไม่มีสัญญาณเตือน!" รู้ทันโรคหลอดเลือดหัวใจ EP.1/4

"ความผิดปกติที่ไม่มีสัญญาณเตือน!" รู้ทันโรคหลอดเลือดหัวใจ EP.1/4


"ความผิดปกติที่ไม่มีสัญญาณเตือน!" รู้ทันโรคหลอดเลือดหัวใจ EP.1/4 แบ่งปันเรื่องราวจาก คุณจำจง หงษ์ลาวัณย์ รับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888 , 1719