ศัลยกรรมตัดปีกจมูก


ศัลยกรรมตัดปีกจมูก

ค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรมตัดปีกจมูกเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
แนะนำมาปรึกษาแพทย์โดยแพทย์จะเป็นผู้แจ้งค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการเข้ารับการศัลยกรรมตัดปีกจมูก

  1. พบแพทย์ปรึกษาเรื่องการทำศัลยกรรมตัดปีกจมูก
  2. หากต้องการทำสนใจรับการผ่าตัดให้งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนมาพบแพทย์ และให้พาญาติมาด้วยอย่างน้อย 1 ท่าน ไม่สวมเครื่องประดับและไม่ทาเล็บมา ในกรณีที่ผู้รับบริการมีโรคประจำตัวให้นำยาติดตัวมาด้วย