แพ็กเกจคลอดสำหรับชาวต่างชาติ(ผ่าตัดคลอด)


 

แพ็กเกจคลอดสำหรับชาวต่างชาติ(ผ่าตัดคลอด)แพ็กเกจคลอดบุตรในการตั้งครรภ์ มีรายละเอียดดังนี้

 1. ค่าห้องพักเดี่ยว ห้องแอร์ 4 วัน 3 คืน
 2. ค่าบริการพยาบาล และการบริการโรงพยาบาล
 3. ค่าอาหารมื้อปกติ
 4. ค่าห้องคลอด เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำคลอด
 5. ค่ายา และเวชภัณฑ์ ในขณะอยู่โรงพยาบาล
 6. ค่าธรรมเนียมสูติแพทย์พื้นฐาน และค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์พื้นฐาน
 7. ค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร เช่น ค่าธรรมเนียมกุมารแพทย์พื้นฐาน ค่าห้องเด็กแรกเกิด ยาและเวชภัณฑ์ ตู้อบเด็กแรกเกิด วัคซีนป้องกันวัณโรคและวัคซีนไวรัสตับอักเสบ
 8. ค่าห้องผ่าตัด เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผ่าตัด
 9. ยาปฏิชีวนะ (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคลอด ไม่รวมถึงการใช้ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น)
 10. ยากลับบ้านสำหรับมารดาและบุตร
 11. โปรแกรมออกกำลังกายหลังคลอด


หมายเหตุ : โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ในการ
จองสิทธิ์เพื่อใช้โปรแกรมเหมาจ่าย ต้องซื้อคูปองตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังคลอดในราคา 1,700 บาท (สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน
2 เดือนหลังหคลอดบุตร) / ผู้ที่มีสิทธิซื้อแพ็คเกจคลอด ต้องมาฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ครั้ง