วัคซีน HPV คืออะไร ?

การตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธีใหม่ (LBC) และราคา 3,900 บาท จะเป็นการตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธีใหม่และตรวจหา DNA ไวรัส HPV สายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกและสายพันธุ์อันตราย 16,18 (โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี)