การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ

ส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy) การส่องกล้องตรวจทางเดินปัสสาวะเป็นหัตถการ เพื่อตรวจเยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ