#เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องออกจากบ้าน วางแผนให้ดีในการออกจากบ้าน

ใช้เวลาให้น้อยลงให้มากที่สุด #ทุกครั้งที่กลับเข้าบ้าน ต้องทำความสะอาดร่างกายในทันที เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อเข้ามาสู่คนในครอบครัว ในวันที่ (รัก)เราต้องมีระยะห่าง #ด้วยความห่วงใย #เพราะความรักคือการดูแลกันและกัน #โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี