รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2015

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โดยคุณศิริเพ็ญ ปานพรหม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนในการมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ให้กับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก