ภาวะมีบุตรยาก : INFERTILITY

ภาวะมีบุตรยาก คือ ภาวะของคู่สมรสที่แต่งงานกันเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ แล้วยังไม่เกิดการตั้งครรภ์ภาวะมีบุตรยาก : INFERTILITY
   ภาวะมีบุตรยาก คือ ภาวะของคู่สมรสที่แต่งงานกันเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ แล้วยังไม่เกิดการตั้งครรภ์

สาเหตุของการมีบุตรยาก เเบ่งออกเป็น 3 สาเหตุหลัก ดังนี้

  1. ไม่มีการตกไข่
  2. ท่อนำไข่อุดตันหรือมีพังผืดในอุ้งเชิงกราน
  3. เชื้ออสุจิของฝ่ายชายอ่อน (ตรวจนับด้วยคอมพิวเตอร์)

 

การรักษาสามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธี ดังนี้

  1. การรักษาโดยการผ่าตัด
  2. การรักษาโดยการใช้ยา
  3. การรักษาด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์

            เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้แก้ปัญหาการมีบุตรยาก โดยทางโรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี มีคลีนิกให้คำปรึกษาและรักษาภาวะการมีบุตรยาก โดยเเพทย์ผู้ชำนาญการสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

 

การรักษาภาวะมีบุตรยากกับโรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี

            ปัจจุบันโรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี  มีการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกโดยตรง (Intrauterine insemination : IUI)

            ข้อดีของการทำ IUI

  • ราคาไม่สูง
  • ใช้เวลาน้อย
  • อสุจิมีคุณภาพดี
  • ไม่ต้องผ่าตัด