การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

การตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจเบื้องต้น ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดการเจ็บปวดต่อผู้ได้รับการตรวจ และมีราคาไม่สูง

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardigram : EKG หรือ ECG)

 
     

   เป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นการตรวจกระแสไฟฟ้าในหัวใจที่ง่ายและได้ผลดี โดยผลที่ได้มีลักษณะเป็นกราฟ การตรวจโดยวิธีนี้สามารถช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ดังต่อไปนี้

  1. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
  2. กล้ามเนื้อหัวใจหนา
  3. โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
  4. ลิ่มเลือดอุดหลอดเลือด
  5. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  6. เกลือแร่ผิดปกติ

   อย่างไรก็ตามโรคหัวใจบางชนิดอาจต้องตรวจขณะออกกำลังกายหรือขณะมีอาการแพทย์จึงสามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจ
   การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที เพียงนอนราบบนเตียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำขั้วไฟฟ้ามาติดที่บริเวณแขน ขา และหน้าอก ผู้ที่ได้รับการตรวจจะไม่รู้สึกเจ็บ และไม่ได้รับความเสี่ยงใดๆ ทั้งสิ้น