ผู้ที่มีอาการควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

ผู้ที่มีอาการ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง

 

ผู้ที่มีอาการ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง

1. ผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

2. มีบุคคลในครอบครัว พี่ น้อง บิดา มารดา เป็นติ่งเนื้อที่ลำไส้ใหญ่ หรือมะเร็งลำไส้

3. มีอาการแน่นอึดอัดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อและปวดท้องร่วมกับนิสัยการขับถ่ายเปลี่ยนแปลง

4. มีก้อนในท้อง น้ำหนักลด อ่อนเพลีย

5. ซีดไม่ทราบสาเหตุ

6. เคยส่องกล้องพบติ่งเนื้อในลำไส้ หรือใช้ตรวจติดตามหลังผ่าตัดมะเร็งลำไส้

7. เวลาเบ่งถ่ายอุจจาระมีติ่งเนื้อยื่นออกมาจากทวารหนักและมีเลือดปน

8. มีความผิดปกติเกี่ยวกับการถ่ายอุจจาระ เช่น ท้องผูก หรือท้องเสียเป็นประจำ ท้องผูกสลับกับท้องเสีย

ขนาดของลำอุจจาระเล็กลง

9. ถ่ายอุจจาระมีมูกเลือดปน อาจจะเป็นสีแดงสด หรือสีคล้ำ มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ

10. ตรวจอุจจาระพบเลือดแฝงอยู่ในอุจจาระโดยไม่ใช่สาเหตุจากเลือดออกทางทวารหนัก