กิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และบริจาคอวัยวะ

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าและเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และบริจาคอวัยวะ

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าและเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และบริจาคอวัยวะ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาลและพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในครั้งนี้จำนวนมาก

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561