ประกาศผลการตัดสิน

การประดวกคลิปวิดีโอ เรื่อง"จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัยหัวใจแข็งแรง" 

ทีมชนะเลิศอันดับ1 : พระจันทร์ยิ้ม

จาก รร.สตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี
ทุนการศึกษา 50,000 บาท

วิดีโอทีมชนะเลิศอันดับ1

 

 

ทีมรองชนะเลิศอันดับ1 และ Popula Vote : PicMem Studio

จาก รร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
ทุนการศึกษา 30,000 บาท และ ทุนการศึกษา 15,000 บาท

วิดีโอทีมรองชนะเลิศอันดับ1

 

 

ทีมรองชนะเลิศอันดับ2 : Click Studio

จาก รร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
ทุนการศึกษา 20,000 บาท

วิดีโอทีมรองชนะเลิศอันดับ2