งานวันเด็ก 13 มกราคม 2561

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีได้ตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ตามคำขวัญวันเด็กที่ว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสร้างสรรค์เทคโนโลยี"

เนื่องในงานวันเด็ก 13 มกราคม 2561 ทางโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีได้ตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ตามคำขวัญวันเด็กที่ว่า

"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสร้างสรรค์เทคโนโลยี"

โดยได้จัดงานออกมาในกรอบของงานว่า
“เด็กดี ฉลาดรู้ ยุค 4.0” โดยได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้รับทั้งความสนุกสนานกับครอบครัว สนุกสนานกับเพื่อนใหม่และสนุกสนานกับกิจกรรมที่เสริมทักษะในการดูแลตนเอง รวมทั้งกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ กิจกรรม

1. เกมฮีโร่อนุรักษ์พลังงาน - แยกขยะด้วย QR CODE
2. เกมระบายสีสามมิติ - จากภาพระบายสี 2D ให้กลายเป็น 3D ผ่าน MOBILE APP 
3. เกมทายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี - ทายชื่อจากภาพสถานที่ท่องเที่ยวผ่านจอ INTERACTIVE
4. เกมทายชื่อคุณหมอ - ทายชื่อคุณหมอผ่านจอ INTERACTIVE
5. เกมล้างมือบ่อยๆ - ด้วยนวตกรรมตรวจจับสิ่งสกปรกด้วยแสง UV
และกิจกรรมสนุกสนานบนเวทีอีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 039-319888
ฉุกเฉิน: 1719
Add line: https://line.me/ti/p/@bdmschanthaburi
#โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี #BangkokHospitalChanthaburi #วันเด็ก