ออกประชาสัมพันธ์ โปรแกรมมหกรรมรักสุขภาพ60 

ออกประชาสัมพันธ์ โปรแกรมมหกรรมรักสุขภาพ60  พื้นที่ตลาดหนองคล้า อ.ท่าใหม่ และ อ.ขลุง ในวันที่ 2 พ.ย.60 ที่ผ่านมาการตอบรับความสนใจของผู้รับบริการให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดี #โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรียินดีที่ให้บริการ