“เนื้องอกในสมอง BRAIN TUMOR) มีอาการปวดหัวบ่อยๆควรระวัง”

เนื้องอกในสมอง คือ การที่มีเนื้อเยื่อเจริญเติบโตผิดปกติในเซลล์สมองหรือบริเวณใกล้เคียงสมอง จนมีผลต่อระบบการทำงานของระบบสมอง

 

 

“เนื้องอกในสมอง BRAIN TUMOR) มีอาการปวดหัวบ่อยๆควรระวัง”

เนื้องอกในสมองคืออะไร

     เนื้องอกในสมอง คือ การที่มีเนื้อเยื่อเจริญเติบโตผิดปกติในเซลล์สมองหรือบริเวณใกล้เคียงสมอง จนมีผลต่อระบบการทำงานของระบบสมอง และประสาท ทำให้เกิดอาการต่างๆ กับร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน มองเห็นภาพไม่ชัด การพูดเคลื่อนไหว เนื่องจากก้อนเนื้องอกไปเบียดสมองส่วนที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย  ซึ่งสาเหตุการเกิดเนื้องอกในสมองยังไม่เป็นที่ยืนยันแน่ชัดหรือสงสัยความผิดปกติของสารพันธุกรรม กรรมพันธุ์ อายุ หรือพฤติกรรมบางอย่างก็ได้

 

อาการโรคเนื้องอกในสมองที่สังเกตได้

 • มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆ หรือปวดหัวเรื้อรัง และอาจปวดรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ
 • คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึม สับสบ มึนงง
 • ปัญหาในการพูด สื่อสาร พูดจาติดขัด
 • เห็นภาพเบลอหรือภาพซ้อน
 • ปัญหาในการเคลื่อนไหว การทรงตัว หรือการได้ยิน
 • แขนขาอ่อนแรง หรือเป็นอัมพาตครึ่งซีก
 • มีปัญหาด้านความจำ
 • มีอาการชัก ทั้งที่ไม่เคยมีประวัติการชักมาก่อน

 

การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเนื้องอกในสมอง

     เมื่อมีอาการที่สงสัยว่าควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจหาสาเหตุ โดยเบื้องต้นแพทย์จะทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียด และหากสงสัยว่าอาจมีเนื้องอกในสมองจะส่งตรวจสมองด้วยเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) หรือตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อถ่ายภาพรังสีให้เห็นสมองในบริเวณต่างๆ อย่างละเอียด หากพบว่ามีเนื้องงอกในสมองจะประเมินว่าเป็นเนื้องอกชนิดไหน ตำแหน่งของเนื้องอก เพื่อวางแผนทำการรักษาต่อไป

 

การรักษาโรคเนื้องอกในสมองทำได้ดังนี้

 1. การผ่าตัด กรณีที่มีเนื้องอกในสมองระดับที่ไม่รุนแรง ไม่เป็นเนื้อร้าย ไม่แพร่กระจาย และหากก้อนเนื้อในสมองนั้นอยู่ในบริเวณที่ง่ายต่อการผ่าตัด ไม่กระทบต่อเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียง แพทย์จะสามารถทำการผ่าตัดทั้งผ่าเปิดกะโหลกและผ่าตัดส่องกล้อง เพื่อนำเอาเนื้อเยื่อผิดปกติออกได้จนหมด
 2. การฉายแสง (Radiation Therapy) กรณีที่ไม่สามารผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกได้ หรือผ่าตัดแล้วแต่ไม่สามารถเอาก้อนเนื้อออกหมด หรือเป็นก้อนเนื้อร้ายที่เป็นเซลล์มะเร็ง แพทย์จะใช้วิธีฉายแสงโดยใช้รังสีพลังงานสูงเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งนั้นๆ
 3. การทำเคมีบำบัด (Chemotherapy) กรณีที่หลังจากได้รับการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกไปแล้วบางส่วน หรือไม่สามารถผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกได้ การใช้ยาเคมีบำบัดรักษาเป็นการให้ยาเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง โดยแพทย์จะพิจารณาว่าจะใช้ยาในรูปแบบใด อาจมีทั้งยารับประทาน และยาฉีดเข้าเส้นเลือด 

เนื้องอกในสมอง รักษาหายไหม

การตรวจพบเนื้องอกในสมองระดับเริ่มต้น ได้รับการตรวจวินิจฉัยแต่แรกเมื่อมีอาการน่าสงสัย เช่น มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆ ปวดหัวเรื้องรัง ตาพร่า มองไม่ชัด ตรวจพบก้อนเนื้องอกในสมองที่ไม่รุนแรงจะสามารถผ่าตัดรักษาให้หายขาดได้ตั้งแต่แรก ดังนั้นการสังเกตความผิดปกติของร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญ การตรวจสุขภาพประจำปีร่วมกับการตรวจเจาะลึกด้านสมองระบบประสาท เมื่อพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะมีโอกาสรักษาหายขาดได้ เพราะถ้าเราเพิกเฉยต่ออาการดังกล่าวแล้วมาตรวจพบในระดับที่รุนแรงโอกาสในการรักษาหายขาดก็ยากขึ้นและเป็นอันตรายต่อชีวิตด้วยเช่นกัน

 

นายแพทย์อดิศักดิ์ แทนปั้น

นายแพทย์วสันต์ อภิบาลพูลผล

นายแพทย์พงษ์วัฒน์ พลพงษ์

ประสาทศัลยแพทย์

ศูนย์สมองและระบบประสาท