โรคไตเนโฟรติก (Nephrotic syndrome)

โรคไตเนโฟรติก (Nephrotic syndrome)

โรคไตเนโฟรติก พบได้ในทุกเพศทุกวัย แต่มักพบในเด็ก มักเป็นเรื้อรังหรือเป็น ๆ หาย ๆ เป็นสาเหตุโรคไตเรื้อรังที่พบได้บ่อย

 

สาเหตุ

โรคไตเนโฟรติก เกิดจากร่างกายมีการสูญเสียโปรตีนออกไปทางปัสสาวะ เนื่องจากความผิดปกติของหน่วยไตที่ทำหน้าที่กรองปัสสาวะ ทำให้มีระดับโปรตีนในเลือดต่ำ จึงเกิดอาการบวมทั้งตัว โดยทั่วไปมักไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ในบางรายมักเกิดร่วมในผู้ที่มีประวัติการเจ็บป่วย ดังนี้

  • โรคหน่วยไตอักเสบ

  • โรคเอสเอลอี

  • ซิฟิลิส

  • ผึ้งต่อย

  • แพ้สารหรือยาบางชนิด

 

อาการ

  • บวมทั่วตัว ทั้งที่ใบหน้า หนังตา ท้อง และเท้า 2 ข้าง มักบวมเพิ่มขึ้น ๆ ทีละน้อย (ส่วนน้อยเกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน)

  • ปัสสาวะสีใสปกติ แต่จะออกน้อยกว่าปกติ

  • ผู้ป่วยอาจมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร

 

ภาวะทรกซ้อนของโรคไตเนโฟรติก

  • ติดเชื้อง่าย จาก๓ุมิคุ้มกันต่ำ

  • ไตวาย

 

การรักษา

หากสงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคไตเนโฟรติก ควรให้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างถูกต้องเหมาะสมทันท่วงที ซึ่งการรักษาหลักจะเป็นการรักษาด้วยยา