หูตึง/หูหนวก (Handring loss/Deafness)

หูตึง/หูหนวก (Handring loss/Deafness)

หูตึง/หูหนวก คือ ความผิดปกติของการได้ยินที่ลดลง ซึ่งอาจเป็นเพียงเล็กย้อยหรือถึงขั้นไม่ได้ยินเลย

 

สาเหตุหูตึง/หูหนวก

  • แก้วหูทะลุ

  • หูอักเสบ

  • โรคเมเนียส์

  • หูหนวกมาแต่กำเนิด (เช่น ทารกที่เป็นหัดเยอรมันโดยกำเนิด) ซึ่งมักเป็นใบ้ร่วมด้วย

  • พิษจากยาบางชนิด (สเตรปโตมัยซิน, คาน่ามัยซิน , เจนตามัยซิน)

  • หูตึงในผู้สูงอายุ หูตึงในผู้สูงอายุ มีโอกาสพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง มักแสดงอาการเมื่อายุ 60 ปีขึ้นไป เกิดจากประสาทหูเสื่อมตามวัย

  • หูตึงจากอาชีพ ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังมากกว่า 90 เดซิเบล เป็นเวลานาน ๆ โดยเฉพาะความถี่เสียงสูง(เสียงสูง) จะทำให้เซลล์ประสาทหูถูกคลื่นเสียงทำลายถาวรและไม่มีทางแก้ให้กลับมาได้ยินดังเดิมได้ ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดัง จึงสวมใส่ใช้อุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วน

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกหู คอ จมูก
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719