ไซนัสอักเสบ

ไซนัสอักเสบ

ไซนัส (Sinuses) หมายถึง โพรงอากาศที่อยู่รอบๆ โพรงจมูกเราทั้งซ้ายและขวา โดยปกติคนเรามีโพรงไซนัส ทั้งหมด 4 แห่ง คือ บริเวณระหว่างตาทั้งสองข้าง บริเวณแก้ม บริเวณหน้าผาก และบริเวณในสุดของรูจมูกและที่ใต้ ฐานกะโหลก โพรงอากาศนี้เป็นที่โล่งๆ ในกะโหลกศีรษะ แต่ละโพรงอากาศจะมีรูระบายอากาศตามธรรมชาติ โพรงละ 1 รู ซึ่งจะระบายเข้าสู่โพรงจมูก และเมื่อเยื่อบุโพรงไซนัสมีการอักเสบ เราจึงเรียกว่า “ไซนัสอักเสบ” (วิชญ์ บรรณหิรัญ, 2553)

 

สาเหตุของโรค

 1. เชื้อแบคทีเรีย

 2. เชื้อไวรัส

 3. เชื้อรา

อาการนําของไซนัสอักเสบ

 • คัดจมูก นํ้ามูกข้นเขียวหรือเหลือง

 • หายใจมีกลิ่นเหม็น

 • ปวดศีรษะ ปวดขมับ ปวดแก้ม ปวดท้ายทอย หนักหัว

 • เสมหะข้นไหลลงคอ ไอบ่อย

 • เลือดออกทางจมูก (พบในบางราย)

 • รายที่เป็นรุนแรงอาจมีไข้สูง ตาบวมอักเสบได้ เป็นต้น

 

การรักษา

 1. การให้ยาซ่าเชื้อ

 2. การทำให้โพรงจมูกยุบบวม โดยการใช้ยาพ่นจมูก หรือการล้างจมูก

 3. หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆ เช่น ไรฝุ่น ควันบุหรี่ เกสรดอกไม้ สถานที่แออัด เป็นต้น

 4. การผ่าตัด

คําแนะนําในการดูแลตนเอง

 • ผู้ที่เป็นไซนัสอักเสบ ควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการหวัด ภูมิแพ้

 • หากรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้

 • ควรงดว่ายนํ้า ดํานํ้า ขึ้นเครื่องบินประมาณ 2 สัปดาห์ ในช่วงที่อาการกําเริบ

 • ไม่ควรรักษาการเองตามพื้นบ้าน เช่น ใช้กรดบางชนิดหยอดเข้าจมูก (ทําให้มีนํ้ามูกไหลออกมามาก เพราะอาจเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุจมูก) อาจทําให้เกิดการอักเสบ หรือจมูกพิการได้

 • หมั่นออกกําลังกายเป็นประจํา

 • ดื่มนํ้ามากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ อยู่ในสถานที่ๆอากาศถ่ายเท

 

การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไซนัสอักเสบ

 • การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

 • เมื่อเป็นหวัดนานเกิน 1 สัปดาห์ ควรรีบปรึกษาแพทย์

 • พักผ่อนให้เพียงพอ

 • กินอาหารที่มีประโยชน์

 • ออกกําลังกายอยู่เสมอ

 • งดสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • หลีกเลี่ยงสถานที่ๆ มีคนแออัด หรือบริเวณที่มี ฝุ่นควันมากๆ สิ่งมีพิษในอากาศ สารเคมีต่างๆ

 • รักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้ดี ไม่ให้ฟันผุ

 • ถ้ามีโรคประจําตัว ควรรีบการรักษาจากแพทย์อย่างสมํ่าเสมอ

 

ที่มา : https://www.si.mahidol.ac.th