ปอดทะลุ/ปอดรั่ว/มีลมในช่องเยื่อหุ้มปอด (Pneumothorax)

ปอดทะลุ/ปอดรั่ว/มีลมในช่องเยื่อหุ้มปอด (Pneumothorax)

ปอดทะลุ หรือปอดรั่ว คือภาวะที่มีลมรั่วออกจากถุงลมเข้าไปขังอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอด ลมจะเข้าไปดันทำใก้ปอดแฟบ ทำให้หายใจลำบาก หากรุนแรงผู้ป่วยอาจขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้ในที่สุด

 

สาเหตุของปอดทะลุ/ปอดรั่ว

  • อุบัติเหตุบริเวณทรวงอก เช่น ถูกยิง ถูกแทง รถชน เป็นต้น

  • เกิดขึ้นเอง โดยมักพบในผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง โรคหืดหอบ ปอดอักเสบ วัณโรคปอด ภาวะหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด เป็นต้น และมีบางรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

 

อาการของปอดทะลุ/ปอดรั่ว

อาการจะขึ้นอยู่กับขนาดของรูรั่วและภาวะสุขภาพของผู้ป่วย

  • บางรายอาจรู้สึกอึดอัดแน่นหน้าอก เจ็บแปล๊บหน้าอกขึ้นแบบทันทีทันใด หรือเจ็บหน้าอกเป็นครั้งคราว โดยบางครั้งจะร้าวไปที่แขนข้างใดข้างหนึ่ง

  • หายใจหอบ บางรายมีไอแห้ง ๆ ร่วมด้วย

  • ในรายที่อาการรุนแรง จะมีอาการเป็นลม เหงื่อออก ตัวเย็น กระสับกระส่าย ชีพจรเร็ว ความดันต่ำ และช็อคทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุด

 

การรักษา

เนื่องจากภาวะดังกล่าวเป็นภาวะเร่งด่วนจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุด ดังนั้นเมื่อสงสัยว่าผู้ป่วยมีภาวะปอดทะลุ/ปอดรั่ว ควรส่งโรงพยาบาลโดยด่วน และหากระหว่างนำส่งผู้ป่วยหมดสติไม่มีชีพจรให้รีบ CPR ทันที

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888