หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis)

หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis)

หลอดลมอักเสบเรื้อรัง คือ การที่ผู้ป่วยมีอาการไอมีเสมหะติดต่อกันทุกวันทุกวันนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป หรือเป็นอยู่อย่างน้อยปีละ 3 เดือนติดต่อกัน 2 ปีขึ้นไป

 

 

สาเหตุ

  • สูบบุหรี่ เป็นสาเหตุสำคัญ เพราะการสูบบุหรี่เป็นประจำทำให้หลอดลมระคายเคืองก่อเกิดการอักเสบเรื้อรังได้

  • ฝุ่นละออง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อหลอดลมเป็นประจำ

 

อาการ

ไอ มีเสมหะเรื้อรังเป็นเดือน เป็นปี ช่วงแรกจะสังเกตว่าผู้ป่วยมักไอและขากเสมหะหลังตื่นนอนตอนเช้าเป็นประจำ ต่อมาจะเริ่มไอมากขึ้น มีเสมหะและอาจมีเลือดปนเสมหะมาด้วย บางรายมีอาการหอบเหนื่อยร่วมด้วย

 

ภาวะแทรกซ้อนหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

อาจทำให้เกิดปอดอักเสบได้เป็นครั้งคราว นาน ๆ ไปอาจเป็นโรคถุงลมโป่งพอง หัวใจวายหรือปอดทำงานไม่ได้ หรือภาวะหัวใจล้มเหลวได้

 

การรักษา

  • ผู้ป่วยจำเป็นต้องเลิกสูบบุหรี่ และอยู่ห่างจากควันบุหรี่

  • รักษาด้วยยาขับเสมหะ ยาปฏิชีวนะ

  • กรณีอาการรุนแรง มีภาวะหัวใจล้มเหลว(ปอดทำงานไม่ได้) แพทย์อาจพิจารณาเจาะคอ และใช้เครื่องช่วยหายใจประคับประคองชีวิต

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888