หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน

หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน

หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน พบได้ทุกเพศทุกวัย มักพบหลังเป็นไข้หวัด หรืออาจเกิดจากการถูกสารละคายเคือง เช่น ควันบุหรี่ ไอเสียรถยนต์ ฝุ่นละออง เป็นต้น

 

อาการหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน

  • ไอ โดยเฉพาะเวลากลางคืนหรืออากาศเย็น บางรายไอมากจนอาเจียน

  • ไข้ต่ำ ๆ หรืออาจไม่มีไข้

  • บางรายมีอาการหอบหืดร่วมด้วย เรียกว่าหืดจากหลอดลมอักเสบ ทำให้เกิดเสียงวี๊ด ๆ ขณะหายใจ

 

อาการแทรกซ้อน

หลอดลมอักเสบเฉียบพลันมักหายใน 1-3 สัปดาห์ แต่บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ที่พบได้บ่อย ได้แก่ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง หลอดลมพอง ถุงลมพอง

 

การรักษา

  1. แนะนำให้ผู้ป่วยพักผ่อนอย่างเพียงพอ

  2. พบแพทย์ โดยแพทย์จะพิจารณาให้ยาขับเสมหะและยาปฏิชีวนะตามความเหมาะสม

  3. หากมีอาการหอบหืด หายใจเหนื่อย มีเสียงเวี๊ด รีบพบแพทย์เพื่อรับยาขยายหลอดลมด่วน

  4. หากไอนานเกิน 3 สัปดาห์ หรือมีไข้นานเกิน 1 ัปดาห์ จำเป็นต้องกลับไปติดตามอาการที่โรงพยาบาลเพื่อค้นหาสาเหตุอื่น ๆ เพิ่มเติม

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888