สิ่งแปลกปลอมเข้าตา

สิ่งแปลกปลอมเข้าตา

สิ่งแปลกปลอม เช่น ฝุ่น ผลดิน ทราย เศษเหล็ก สะเก็ดหิน ปูนซีเมนต์ เศษไม้เล็ก ๆ แมลง เป็นต้น เมื่อเข้าตา จะทำให้มีอาการเคืองตา ปวดตา น้ำตาไหล ตาแดง และอาจติดเชื้ออักเสบเป็นหนองใน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจทำให้กลายเป็นแผลที่กระจกตา หรือเชื้อโรค อาจลุกลามเข้าไปในลูกตา ทำให้ลูกตาอักเสบทั่วไป (panophthalmitis) ทำให้ลูกตาอักเสบทั่วไป (panophthalmitis) ตาเสียได้

 

การรักษา

  1. ถ้ามีเศษผงเล็ก ๆ ไม่ฝังอยู่ในเนื้อตา อย่าขยี้ตา ให้ลืมตาในน้ำสะอาด หรือล้างตาด้วยน้ำอุ่น หรือน้ำยาบอริก

    3 % ถ้าผงติดอยู่ในเปลือกตาบน ให้ปลิ้นเปลือกตา แล้วใช้สำลี ผ้าก๊อซ หรือผ้าเช็ดหน้าบิดปลายให้แหลม เขี่ยผงออก ถ้าตาแดงอักเสบให้หยอดหรือป้ายยาที่เข้าปฏิชีวนะ

  2. ถ้าไม่ดีขึ้นหรือมีเศษผงฝังในกระจกตาหรือเยื่อตาขาว ให้ป้ายยาปฏิชีวนะ แล้วให้ผู้ป่วยหลับตา ใช้ผ้าก๊อซหรือก้อนสำลีวางบนเปลือกตาที่หลับ ปิดพลาสเตอร์เพื่อกันไม่ให้กระพริบตาหรือเคลื่อนไหวลูกตา แล้วส่งโรงพยาบาล อาจต้องหยอดยาชาที่ตา แล้วใช้ปลายเข็มฉีดยาหรืเครื่องมือทางตาเขี่ยเอาผงออก แล้วป้ายยาปฏิชีวนะและปิดตาไว้ อาการเคืองตา ตาอักเสบ มักจะดีขึ้นภายใน 2-3 วัน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คลินิกจักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888