โรตาไวรัส (Rotavirus)

โรตาไวรัส (Rotavirus)

โรตาไวรัส สามารถพบได้ในอุจจาระ อาหาร น้ำ และสิ่งต่างๆที่ปนเปื้อนเชื้อโรค สามารถติดต่อได้ทางปาก ด้วยการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดอาการท้องเสียตามมา


กลุ่มเสี่ยง

 • คนที่ได้รับไวรัสนี้และยังไม่มีภูมิต้านทาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี

 • เด็กอายุ 6 เดือนถุง 2 ปี มักมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

 • โอกาสติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากในฤดูหนาว


อาการ

 • อาเจียน ท้องเสียถ่ายเป็นน้ำ 3-9 วัน แล้วหายได้เองโดยไม่ต้องใช้ยา

 • อาจมีไข้ต่ำๆ มีน้ำมูก และไอเล็กน้อยนำมาก่อน

 • คนที่เสียน้ำทางอุจาระมากๆ แล้วไม่ได้รับน้ำและเกลือแร่ทดแทนเพียงพออาจจะช็อก อาจถึงแก่ชีวิตได้


การรักษา

 • ดื่มน้ำเกลือแร่ทดแทนน้ำที่เสียไป

 • กินอาหารที่ย่อยง่ายและไม่มัน เช่น ข้าวต้ม

 • เด็กเล็กและผู้ที่กินอาหารและน้ำได้ไม่พอ ควรพบแพทย์

 • ยาปฏิชีวนะไม่ช่วยในการรักษา


การป้องกัน

 • กินนมแม่

 • กินอาหารและดื่มน้ำที่สะอาด

 • ล้างมือก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง

 • ทำความสะอาดของเล่นที่เด็กอาจเข้าปาก

 • วัคซีนโรตาไวรัสเป็นทางเลือกสำหรับเด็กอายุ 6-15 สัปดาห์ โดยอาจปรึกษาแพทย์


ข้อมูลจาก www.https://med.mahidol.ac.th/