การฉีดสีสวนหัวใจ

การฉีดสีสวนหัวใจ

การฉีดสีสวนหัวใจเป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจว่ามีการตีบตันหรือไม่ โดยแพทย์จะใส่สายสวนขนาดเล็กผ่านเข้าไปในหลอดเลือดแดงไปถึงหลอดเลือดหัวใจ เพื่อฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจแล้วถ่ายภาพด้วยการเอกซเรย์ หากผลการตรวจพบว่ามีการตีบตันแพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสม เช่น การใช้ยา การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดค้ำยัน หรือผ่าตัดบายพาส เป็นต้น ซึ่งการถ่างขยายหลอดเลือดตีบตันเป็นการรักษาผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด โดยการใส่สายสวนที่มีบอลลูนเล็กๆอยู่ปลายสายผ่านหลอดเลือดที่ขาหรือข้อมือแล้วแต่ความเหมาะสมเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจที่ตีบแล้วทำการขยายหลอดเลือด

 

ข้อบ่งชี้ในการตรวจสวนหัวใจ

 1. มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกบ่อยๆ ไม่สามารถทำงานได้ปกติ

 2. ผู้ป่วยที่มาด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หลอดเลือดหัวใจตีบตีน

 3. ผู้ป่ยที่เคยมีภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจวายน้ำท่วมปอด

 4. ลิ้นหัวใจรั่ว และต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อประเมินสภาพหลอดเลือดหัวใจเพื่อวางแผนการผ่าตัด

 5. ผู้ที่ทำการตรวจวินิจฉัยพบภาวะขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจด้วยวิธีต่างๆ เช่น การวัดสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

 

คำแนะนำการเตรียมตัวก่อนได้รับการสวนหัวใจ

 1. มาโรงพยาบาลตามนัดเพื่อเจาะเลือดตรวจ, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echo) เอกซเรย์ปอดหรืออื่นๆตามแพทย์สั่ง นำยาเดิม และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้มาให้ครบถ้วน

 2. ผู้ป่วยและญาติเซ็นต์ใบยินยอมตรวจสวนหัวใจ

 3. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนตรวจ ถ้ามีประวัติแพ้ยา อาหารทะเล สารทึบรังสี ควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อน

 4. ไม่ควรนำของมีค่า ฟันปลอม และไม่สวมแว่นไม่สวมรองเท้า ไม่ใส่ชุดชั้นในเข้าไปในห้องสวนหัวใจ

 5. เมื่อถึงโรงพยาบาลท่านจะได้รับการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ(ให้น้ำเกลือ)ตามแผนการรักษาของแพทย์

 6. ท่านจะได้รับการเตรียมผิวหนังโดยโกนขนและทำความสะอาดบริเวณที่ใส่สายสวนได้แก่ ขาหนีบทั้งสองข้างหรือข้อมือ

 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888