การส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะเพื่อคล้องนิ่วหรือกรอนิ่วในท่อไต:URS

การส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะเพื่อคล้องนิ่วหรือกรอนิ่วในท่อไต:URS

URS เป็นการรักษานิ่วแบบไร้แผล ซึ่งเหมาะกับการรักษานิ่วในท่อไต

ข้อดีของการทำ URS

 1. ไร้บาดแผล

 2. ใช้เวลาในการทำหัตถการประมาณ 15- 30 นาที

 3. ฟื้นตัวเร็ว

 4. นอนโรงพยาบาลเพียง 1-3 วัน

หัตถการนี้ถือเป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงต่ำ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น คือ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ มีเลือดออก บาดเจ็บกระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะ

 

การเตรียมตัวก่อนทำ URS

 1. งดน้ำงดอาหารก่อนทำหัตถการ 6-8 ชั่วโมง หรือตามคำแนะนำของแพทย์

 2. พักผ่อนอย่างเพียงพอ

 3. หากมีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาประจำ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ

 

สิ่งที่พบหลังทำ URS

 • จะมีสายสวนปัสสาวะคาอยู่ที่ท่อปัสสาวะ

 • ปัสสาวะที่ออกมาจะมีเลือดปนและจะค่อยๆจางลงจนเป็นสีปัสสาวะปกติ

 

การปฏิบัติตัวหลังทำ URS

 • ดื่มน้ำอย่างน้อย 2,000-3,000 มิลลิลิตร

 • รับประทานยาตามคำสั่งของแพทย์

 • หลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มโอกาสการเป็นนิ่วซ้ำ เช่น สัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ ผักกินยอด ถั่ว ชา ช็อกโกแลตเป็นต้น

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888