ตับวาย

ตับวาย

ตับเปรียบเสมือนไส้กรองเชื้อโรคและสารพิษต่างๆที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อตับเสียหน้าที่การทำงานจึงส่งผลกระทบต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ทำให้อวัยวะต่างๆที่เกี่ยวกับตับมีความผิดปกติ เช่น ระบบประสาทและสมอง ระบบเลือด ระบบน้ำเหลือง และทำให้เกิดโรคต่างๆมากมาย ลักษณะอาการ การรักษาและ การป้องกันทำอย่างไร

สาเหตุของภาวะตับวาย

 1. ประสบอุบัตติเหตุรุนแรงทำให้เซลล์ตับบาดเจ็บจนสูญเสียหน้าที่การทำงาน

 2. รับประทานยาที่มีผลต่อการทำงานของตับในปริมาณมากหรือรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานาน

 3. มีปัญหาโรคตับหรือภาวะตับอักเสบรุนแรง ที่พบบ่อย คือ ติดเชื้้อไวรัสตับอักเสบ ตับอักเสบจากการดื่มสุรา(พิษสุราเรื้อรัง) ตับแข็ง

 4. ได้รับพิษเห็ดจากสมุนไร เช่น ขี้เหล็ก บอระเพ็ด จึงไม่ควรซื้อสมุนไพรมารับประทานเองโดยไม่จำเป็น

 5. ได้รับพิษจากโลหะหนักที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม

 

อาการของภาวะตับแข็ง

 • ตัวเหลือง ตาเหลือง

 • บวมน้ำในท้อง

 • เลือดออกผิดปกติ

 • ไข้ติดเชื้อ

 • ซึม สับสน เสียชีวิต

การรักษาภาวะตับวาย

 1. การรักษาด้วยยา ใช้กรณีที่สามารถค้นพบเหตุของตับวายเฉียบพลันได้ เช่น ยาต้านพิษกรณีมีเหตุจากรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดหรือใช้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบีกรณีเหตุจากไวรัสบีหรือใช้ยาลดการอักเสบ กรณีเหตุจากโรคภูมิคุ้มกันตับทำลายตัวเอง

 2. การฟอกตับ แบ่งออกได้ 2 กรณี คือ การรักษาในภาวะตับวายเฉียบพลัน และการประคับประคองตับที่เสียหายหนักเพื่อรอการปลูกถ่ายตับต่อไป

 3. การปลูกถ่ายตับ ใช้ในกรณีที่ตับไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องรอตับที่เหมาะสมเพื่อทำการปลูกถ่ายตับต่อไป

 

 

การป้องกันภาวะตับวาย

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ปรุงสุก และสะอาด

 • รับประทานยาหรืออาหารเสริมทุกครั้งจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ

 • ใช้ช้อนกลางทุกครั้งที่ต้องรับประทานอาหารร่วมกับคนอื่น เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ

 • พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ

 • หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888