มะเร็งตับ (Liver cancer)

มะเร็งตับ (Liver cancer)

มะเร็งตับ นับเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบบ่อยในประเทศไทย เกิดได้จากหลายสาเหตุ มักแสดงอาการเมื่อเข้าสู่ระยะลุกลามแล้ว ทำให้การควบคุมโรคเป็นไปได้ยาก และมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง

 

สาเหตุของมะเร็งตับ

 • มีภาวะตับอักเสบเรื้อรัง

 • การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี

 • ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

 • โรคไขมันพอกตับในผู้ที่เป็นโรคอ้วน

 • โรคตับคั่งน้ำดี

 • โรคตับอักเสบจากระบบภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง

 

อาการมะเร็งตับ

ผู้ป่วยมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่มีอาการ ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเลือกโปรแกรมที่ตรวจความผิดปกติของตับอย่างครอบคลุมจึงมีความสำคัญมาก เพราะอาการของโรคมะเร็งตับมักแสดงในระยะที่ลุกลามแล้ว และอาการของมะเร็งตับที่พบบ่อย มีดังนี้

 • ปวดจุกบริเวณชายโครงขวาหรือช่องท้องส่วนบน

 • เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด

 • มีภาวะท้องมาน

 • ขาบวม

 • ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม

 • ตาเหลือง ตัวเหลือง

 

การวินิจฉัยโรคมะเร็งตับ

 1. การซักประวัติตรวจร่างกาย

 2. การตรวจเลือดดูการทำงานของตับ ไวรัสตับอักเสบ และสารบ่งชี้มะเร็งตับ (alpha-fetoprotein)

 3. การตรวจทางรังสีที่ตับและช่องท้อง เช่น การอัลตราซาวด์(Ultrasound) การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan) การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

 4. การเจาะตับเพื่อตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

 

ภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งตับ

 • มะเร็งตับลุกลามไปยังอวัยวะต่างๆในร่ากาย

 • ตับวาย ทำให้ตับเสียหน้าทีการทำงาน อาจถึงขั้นเสียขีวิตได้

 

การรักษาโรคมะเร็งตับ

การวางแผนเลือกวิธีการรักษาในผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะแตกต่างกันออกไปตามการพิจารณาของแพทย์ โดยวิธี

การรักษาหลักๆมีดังนี้

 

การป้องกันโรคมะเร็งตับ

 • ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี และ ไวรัสตับอักเสบซี

 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์

 • ไม่สูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีควันบุหรี่

 • ป้องกันตัวเองด้วยการสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่ต้องสัมผัสเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี และซี

 • ออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก พักผ่อนอย่างเพียงพอ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888