อัลตราซาวด์ตับ

อัลตราซาวด์ตับ

การตรวจสุขภาพตับนับเป็นสิ่งจำเป็น เพราะหากตับมีปัญหาย่อมส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายด้วย ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการตรวจสุขภาพตับหลายวิธี เช่น การเจาะเลือดดูการทำงานของตับ การอัลตราซาวด์ตับ และการอัลตราซาวด์ตับ เป็นต้น

 

ข้อดีของการตรวจตับด้วยอัลตราซาวด์

  • ไม่ก่อให้เกิดแผลหรือการเจ็บปวดต่อร่างกาย

  • ปลอดภัยจากการได้รับรังสีในขั้นตอนการตรวจ

  • ภาพจากการอัลตราซาวด์จะช่วยให้เเพทย์วิเคราะห์สุขภาพตับได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

 

ใครควรตรวจสุขภาพตับ

  • ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง หรือผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน

  • ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบี

  • ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ

  • ผู้ที่ตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของตับ แล้วพบว่าค่าตับผิดปกติ

 

ข้อปฏิบัติก่อนอัลตราซาวด์ตับ

งดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ 8-12 ชั่วโมง และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมันก่อนตรวจ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888