การเจาะตับ (Liver biopsy)

การเจาะตับ (Liver biopsy)

การเจาะตับทำเพื่อเก็บชิ้นเนื้อชิ้นเล็ก ๆ จากตับส่งตรวจวินิจฉัยโรคหรือความผิดปกติ โดยจะทำควบคู่กับการอัลตราซาวน์หรือส่องกล้องเพื่อนำทางในการเจาะตับ ทำให้การเจาะตับมีความแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น

 

การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจ

หลีกเลี่ยงหรืองดยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดภายใต้คำแนะนำของแพทย์เจ้าของไข้และแพทย์ผู้ทำหัตถการ

 

การปฏิบัติตัวหลังเจาะตับ

  • ควรหลีกเลี่ยง การยกของหนัก หรือออกกำลังกายที่ใช้กำลังมาก กิจกรรมที่เสี่ยงต่อการกระแทกบริเวณที่ใต้โครงขวาและท้อง

  • ถ้าปวดแผลให้รับประทานยาแก้ปวดตามคำแนะนำของแพทย์

  • ถ้ามีอาการผิดปกติหลังเจาะชิ้นเนื้อตับ เช่นหายใจหอบเร็ว ปวดท้อง ท้องตึงแข็ง ปวดแผลมาก มีเลือดออก ควรมาพบแพทย์ก่อนวันนัด

คำแนะนำ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการวินิจฉัยและรักษาที่ไม่ทำให้เกิดการเจ็บปวด เช่น การอัลตราซาวด์ตับ การตรวจไฟโบรสแกน(Fibroscan)  เป็นต้น ซึ่งแพทย์จะแนะนำวิธีการตรวจวินิจฉัยสำหรับผู้ป่วยแต่ละท่านตามความเหมาะสม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888