การส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น (EGD)

การส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น Gastroscope

เป็นการใช้กล้องกำลังขยายสูง ที่มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็ก ปรับโค้งงอได้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
1 เซนติเมตร ส่องเข้าไปในปาก ผ่านหลอดอาหารลงไปในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น เพื่อการวินิจฉัยโรคหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น เช่น มีการอักเสบ เป็นแผล มีเนื้องอก หรือมีการตีบตัน
ของอวัยวะเหล่านี้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใส่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆผ่านกล้องส่องตรวจ เช่น เครื่องมือขยายหลอดอาหาร อุปกรณ์ฉีดยา หรือรัดหลอดเลือดโป่งพองของหลอดอาหาร

การส่องกล้องตรวจจะทำในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการดังนี้

  • กลืนลำบาก

  • อาเจียนเป็นเลือด

  • ปวดท้องจุกแน่นลิ้นปี่

การเตรียมตัวก่อนตรวจส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น

   • ต้องงดน้ำงดอาหาร 6-8 ชม. ก่อนเข้ารับการตรวจ

   • ถ้ามีฟันปลอมชนิดถอดได้ ต้องถอดออกก่อน

   • ควรมีญาติมาด้วยในวันที่ทำการตรวจ

วิธีการปฏิบัติตัว

   • หายใจช้าๆ สูดลมหายใจเข้า-ออก ลึกๆ ยาวๆ

   • ปล่อยตัวตามสบาย ไม่เกร็ง

   • เบี่ยงเบนความสนใจ โดยมองภาพการตรวจบนจอภาพ

การปฏิบัติตัวภายหลังการส่องกล้องตรวจ

  • นอนพัก เพื่อสังเกตอาการผิดปกติในโรงพยาบาล ประมาณ 1-2 ชั่วโมง หรือตามคำแนะนำของแพทย์

  • ห้ามดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหารจนกว่าคอจะหายชา

  • เมื่อคอหายชาแล้ว ให้ทดลองจิบน้ำก่อน หากไม่มีอาการสำลัก จึงดื่มน้ำตามปกติ                                                                                                                       

  • ประเมินอาการเลือดออกหลังทำหัตถการ ด้วยการสังเกตน้ำลายที่บ้วนออกมา โดยปกติอาจมีน้ำลายปนออกมาบ้าง แต่หากมีเลือดปนปริมาณมากและตลอดเวลาให้แจ้งแพทย์ทันที

  • อาจเจ็บคอหลังทำ จากการใส่อุปกรณ์เข้าไปตรวจวินิจฉัย แต่อาการจะดีขึ้น และหายได้เอง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888