[email protected] 039-319-888 25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

ขั้นตอนที่ 1 จาก 4

เหลือจำนวน เข็ม


**********************************
ลงทะเบียนจองวัคซีน Moderna โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

(ฟรี / เข็ม)หมายเหตุ - กรณีเป็นเข็มบูสเตอร์ หากลูกค้าเคยติดโควิด ต้องเว้นระยะ 3 เดือน ถึงจะฉีดวัคซีนโมเดอร์นาได้
“รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง”


คนไทย