โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

- ดูทั้งหมด -และบทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan)
ภาวะตาแห้ง จากโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน (Meibomian Gland Dysfunction, MGD)
ต่อมไขมันที่เปลือกตาทำหน้าที่สร้างน้ำมันซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของน้ำตา ถ้าต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน น้ำตาก็จะแห้งเร็ว มีอาการแสบตาเวลาใช้สายตานานๆ น้ำตาไหล มองเห็นมัวลง คันเปลือกตา เป็นกุ้งยิงได้บ่อยๆ
อ่านต่อ
แผลถลอกในช่องหู
- ดูทั้งหมด -
แนะนำแพทย์ใหม่
พญ. ขวัญฤทัย นามภักดีอนันต์
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
พญ. จักรวิดา โกษาคาร
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : คลินิกหู คอ จมูก
นพ. ฐิติณัฐ จารุฐิติ
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ไม่ระบุ/none
- ดูทั้งหมด -